Orange Deer Wheel

Illuminating the Darkness of Ignorance

Teachings with Amnyi Trulchung Rinpoche

De zoektocht naar geluk is onlosmakelijk verbonden met de zoektocht naar wijsheid en inzicht. De primaire oorzaak van onze moeilijkheden is onwetendheid. Onwetendheid weerhoudt ons ervan duidelijk de realiteit van dingen te zien. Het zorgt ervoor dat we verward zijn over wat te doen en niet te doen, maakt ons onzeker over wat belangrijk is, wat werkt en wat ons belemmert. Vanwege die onwetendheid maken we fouten en die fouten maken ons ongelukkig. Door onze kennis en wijsheid te ontwikkelen, kunnen we licht werpen op gebieden die voorheen duister voor ons waren. Wij kunnen dit uitvoeren op een systematische manier die al eeuwen is beproefd en getest. Rinpoche zal de factoren bespreken die leiden tot de gestage ontwikkeling van wijsheid en de daaruit voortvloeiende voordelen.

All are welcome.

Sunday May 22, 2016
2:00pm – 4:00pm

Venue: Gaden Chokor Ling
Kraaiendijk 14
Heijningen
Cost:

€15

Contact: Elisa Kriek
(06) 1256 5989